Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
2220000m²
Mật độ xây dựng:
60%
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát
Loại: Đất nền Trạng thái:Đang mở bán
Số Block: Số tầng:
Quy mô:2220000m² Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát
Loại: Đất nền
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:
Số tầng:
Quy mô:2220000m²
Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành: